My word for 2018:
My Choice

Friday, April 10, 2015

April Love 2015. Day 10. My superpower


My superpower is the knowledge that I am enough. I don’t need to depend on anything outside myself to make me good enough.

I was raised in a Christian family and environment. I was taught to trust and fear God, love Jesus, believe in the Bible and that Christianity was the only true Way. God was good, just and almighty, and He kept his eye on me. By myself I was a horrible sinner, not worthy or in any way good enough. I could only get God’s acceptance through what the bible said Jesus did for me. I could never be enough by myself. 
In later years things happened in my life that made me start to question this belief system, and long story short, I had to get rid of some old baggage for my life to make sense again. I had to redefine my image of god, and in doing so, I ended up rejecting most of what I used to believed in. 
I have realized that I am enough as I am! 
So this is it, this knowledge, that I have the ability to bring out the resources and powers I need in my life. I just have to look inside, it’s already there, and has always been.
(I mean no disrespect to anyone who finds comfort in their beliefs, but this is right for me.)


Min superkraft.
Min superkraft er erkjennelsen om at jeg er nok. Jeg er ikke avhengig av at noe utenfor meg skal gjøre meg god nok.
Jeg har vokst opp i kristen familie og miljø. Jeg ble opplært til å frykte og stole på Gud, elske Jesus, tro på Bibelen og at kristendommen var det eneste rette. Gud var god, rettferdig og allmektig, og han holdt øye med meg. Jeg selv var en forferdelig synder, uverdig og på ingen måte god nok. Jeg kunne bare bli akseptert av Gud gjennom det bibelen sa at Jesus hadde gjort for meg. Jeg kunne aldri bli nok på egen hånd.
I de seinere år skjedde det ting i livet mitt som gjorde at jeg begynte å stille spørsmål til dette trossystemet jeg hadde, og for å gjøre en lang historie kort, så måtte jeg bli kvitt en del gammel baggasje for at livet mitt skulle ha mening igjen. Jeg måtte fullstendig omdefinere gudsbildet mitt, og dermed endte jeg opp med å måtte gi slipp på det meste av det jeg tidligere hadde trodd på.
Jeg har skjønt at jeg er god nok som jeg er!
Så dette er min sannhet, at jeg har evnen til å hente fram alle de krefter og resurser jeg trenger i livet mitt. Jeg trenger bare lete i meg selv, de ligger der, har alltid gjort det.


No comments: