My word for 2018:
My Choice

Sunday, July 03, 2016

Weeping... and overcoming

Norsk tekst under bildet.

Some days the heavens weep with me,
so much that my roots are rotting
and my trail becomes unnavigable.
Surrounded by drizzle I
look for that tunnel that will shelter me 
but then the sun comes out and 
swiftly the drizzle 
turns to diamonds and they
become the medicine I need to
reach for the peak of my journey.
Noen ganger gråter himmelen med meg,
så mye at røttene mine råtner
og stien min blir ufarbar.
Omsluttet av regn leter jeg
etter tunnellen som kan skjerme meg,
men så kommer solen fram og 
regnet blir til diamanter som
blir medisinen jeg trenger for å 
kunne strekke meg etter høydepunktet 
på reisen min.

* * * * *

Wordle. The words to play with were:
drizzle, rot, roots, diamonds, trail, tunnel,
swift, heaven, peak, weeping, medicine.

The word "saint" was in there too, but it didn't fit in, 
neither literally nor figuratively.

No comments: