My word for 2018:
My Choice

Thursday, November 24, 2016

Apologies

In my mind, I alternate between 
apologizing for you and
yelling at you
for not being here any more. 

I feel like I am less than half of 
who I was with you,
and that without you
I feel an obligation to fill 
both our roles.

So I keep apologizing for 
not being able to 
even fill my own role.


I hodet mitt veksler jeg mellom å 
unnskylde deg og
å kjefte på deg
for at du ikke er her lenger.

Det føles som jeg er mindre enn 
halvparten av
den jeg var sammen med deg,
men og at uten deg her må jeg fylle 
begge rollene våre.

Og så driver jeg å ber om 
unnskyldning for at jeg
ikke engang kan fylle 
min egen rolle.


No comments: