My word for 2018:
My Choice

Monday, July 10, 2017

Menopause

There were all these waves
that washed over me
again and again
unexpected in an
expected way

They were quakes of fire that
started in my core
engulfed me to my edges and
claimed me
body and soul

Waves that
pulled me down through
a maelstrom of 
depression and
sadness 
placing every problem 
in the world
on my shoulders

Like tied to a stone  
fell through a
hole
got chewed
swallowed
and spit out

My own tribe
my own village
could offer me no 
consolation

I had become
a stranger to 
myself

Overgangsalder

Det var disse bølgene som 
vasket over meg
om og om igjen
uventet på en
ventet måte

De var skjelvinger av ild som
begynte i ryggmargen og
fortsatte helt ut til huden
slukte meg
kropp og sjel

Bølger som
trakk meg gjennom en
malstrøm av
depression og tristhet
som plasserte
alle verdens problemer
på mine skuldre

Som bundet fast til en stein
falt jeg ned gjennom
et dypt hull
ble tygget
svelget
og spyttet ut igjen

Min egen stamme
min egen landsby
kunne ikke hjelpe meg

Jeg hadde blitt
en fremmed
for meg selv

* * * * * 

A Wordle from The Sunday Whirl. 
The words to play with were:
wave, tribe, edges, expect, quake, spit,
stone, village, stranger, hole, own, swallow


SaveSaveSaveSave

1 comment:

Evi said...

You captured it so well.